Ühe viki retsenseerimine: “E-õppe keskkonnad”

Hinnatavaks teoseks valisin viki nimega “E-õppe keskkonnad”. Valituks osutus see sellepärast, et üks selle töö tegijatest on mu endine informaatikust kursusekaaslane ja nime ning teksti kokku panna on ikka huvitavam.

Töö tundub vähemalt kiirel ülevaatel päris professionaalne: vikil on lausa oma esileht, millel ootavad klõpsimist rühmaliikmete poolt tehtud alamlehed. See lahendus lihtsustab kindlasti rühmaliikmete panuse hindamist, kuna juba iga alamlehe keritavusest saab aru, kas ja kui palju on autor vaeva näinud.

pealeht

Uurinud igat alamlehte, on näha, et kõik  grupiliikmed on korralikult tööse panustanud. Veebilehed on enamjaolt ühepikkused, palju on illustreerivaid pilte, olemas on kasutatud kirjandus (v.a Coursera lehe puhul, kus polnud kasutatud kirjanduse nimekirja eraldi välja toodud. See-eest viidatud oli igati korralikult).

Ka töö teema  on piisavalt ühtne ning asjakohane: töö kirjutajad on kokku kogunud erinevad õppekeskkonnad, kus huvilised oma teadmisi virtuaalsel kujul täiendada saavad. Teema sobib “Võrgukogukondade” aine rühmatöö jaoks.

Järgnevalt lahkan kõiki alamlehte eraldi.

Code Schoolautor on selle veebileheküljega kursis, oskab piisavalt palju näiteid tuua lehekülje rahalise osa kohta teadmisi jagada. Tekstist leian inglispärasusi ja komavigu, aga tekst on üldjoontes arusaadav. Kirjutis on loogiliselt illustreeritud.

Khan Academy : leht on sisukas ja illustreeritud. Grammatikavigu on päris palju, aga on näha, et kasutaja on kursis sellega, mida vastav lehekülg pakub ja seetõttu suudab lehe lugejale sisu arusaadavalt edastada.

Codecademyautor on kasutanud korralikus koguses erinevaid allikaid, samuti illustreeris ta lehe erinevate ekraanitõmmiste ja tabelitega. Keeleliselt on jälle puudujääke, ent sisu on arusaadav.

Udacityka selle autori ülevaatlikust artiklist kumab läbi ingliskeelse teksti otsene ja päris konarlik tõlkimine eesti keelde.  Leht ja sisu ise on loogiliselt üles ehitatud ja piltidega huvitavamaks tehtud.

Courseraautor on lehe loomisel kasutanud videote illustreerivat jõudu ja samuti üles ehitanud loogilise ning lihtsalt arusaadava õppekeskkonna tutvustuse. Ka viiteid on päris palju, kuigi nende reaalse hulga hindamiseks peab tekstist vastavad viited üles otsima, sest eraldi nimekirja nende jaoks ei ole.

 

Kokkuvõtteks: selle vikikeskkonna autorid on näinud nähtavalt vaeva küll mitte väga sügavusse mineva, aga siiski ülevaatliku lehe koostamiseks. Kahjuks on palju puudujääke eestikeelse teksti loomises. Ent kui hinnata sisu, aga mitte (keelelist) vormi, siis väärib vikileht “väga head” hinnet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: